Наличие отводов 90 градусов ст.20, 09Г2С на складе

Номенклатура ед. хранения
(шт.)
отвод П90- 1-76,1*5 ст.20 ГОСТ 17375-2001  9
отвод П90- 1-88,9-3,2 ст.20 ГОСТ 17375-2001  47
отвод П90- 1-88,9*5 ст.20 ГОСТ 17375-2001  3
отвод П90-1-114,3*8,8 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001  2
отвод П90-1-168,3х7,1 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001  2
отвод П90-1-21,3*3,2 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001  6
отвод П90-1-21,3*3,2 ст.20 ГОСТ 17375-2001  129
отвод П90-1-21,3*4ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001  50
отвод П90-1-60,3*4 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001  306
отвод П90-1-60,3*4 ст.20 ГОСТ 17375-2001  235
отвод П90-1-88,9*5,6 ст.20 ГОСТ 17375-2001  1
отвод П90-1-88,9*8 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001  3
отвод П90-102*4 ст.20 ГОСТ 17375-2001  217
отвод П90-108*10 ст.09Г2C ГОСТ 17375-2001  18
отвод П90-108*10 ст.20 ГОСТ 17375-2001  51
отвод П90-108*10 ст.20 партия 10 ГОСТ 17375-2001  13
отвод П90-108*3,5 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001  618
отвод П90-108*3,5 ст.20 ГОСТ 17375-2001  140
отвод П90-108*4 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001  688
отвод П90-108*4 ст.20 ГОСТ 17375-2001  150
отвод П90-108*4 ст.20 ГОСТ 17375-2001  233
отвод П90-108*4,5 ст.20 ГОСТ 17375-2001  1
отвод П90-108*5 ст.20 ГОСТ 17375-2001  3
отвод П90-108*5 ст.20 ГОСТ 17375-2001  136
отвод П90-108*5,5 ст.20 ГОСТ 17375-2001  2
отвод П90-108*6 ст.09Г2C ГОСТ 17375-2001  656
отвод П90-108*7 ст.20 ГОСТ 17375-2001  1
отвод П90-108*8 ст.09Г2C ГОСТ 17375-2001  753
отвод П90-108*8 ст.20 ГОСТ 17375-2001  11
отвод П90-114*10 ст.20 ГОСТ 17375-2001  212
отвод П90-114*11 ст.09Г2C ГОСТ 17375-2001  1
отвод П90-114*11 ст.20 ГОСТ 17375-2001  11
отвод П90-114*12 ст.09Г2C ГОСТ 17375-2001  15
отвод П90-114*12 ст.20 ГОСТ 17375-2001  161
отвод П90-114*13 ст.20 ГОСТ 17375-2001  7
отвод П90-114*14 ст.09Г2C ГОСТ 17375-2001  51
отвод П90-114*14 ст.20 ГОСТ 17375-2001  434
отвод П90-114*3,5 ст.20 ГОСТ 17375-2001  65
отвод П90-114*4,5 ст.20 ГОСТ 17375-2001  3
отвод П90-114*5 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001  14
отвод П90-114*5 ст.20 ГОСТ 17375-2001  6
отвод П90-114*5,5 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001  38
отвод П90-114*6 ст.20 ГОСТ 17375-2001  32
отвод П90-114*7 ст.09Г2C ГОСТ 17375-2001  56
отвод П90-114*7 ст.20 ГОСТ 17375-2001  15
отвод П90-114*8 ст.09Г2C ГОСТ 17375-2001  1232
отвод П90-114*8 ст.20 ГОСТ 17375-2001  101
отвод П90-114*9 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001  44
отвод П90-114*9 ст.20 ГОСТ 17375-2001  131
отвод П90-133*10 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001  22
отвод П90-133*3,5 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001  171
отвод П90-133*3,5 ст.20 ГОСТ 17375-2001  86
отвод П90-133*4 ст.20 ГОСТ 17375-2001  28
отвод П90-133*4 ст.20 ГОСТ 17375-2001  8
отвод П90-133*4,5 ст.20 ГОСТ 17375-2001  6
отвод П90-133*5 ст.20 ГОСТ 17375-2001  2
отвод П90-133*5 ст.20 ГОСТ 17375-2001 (оцин) 20
отвод П90-133*5,5 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001  1
отвод П90-133*5,5 ст.20 ГОСТ 17375-2001  6
отвод П90-133*6 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001  219
отвод П90-133*6 ст.20 ГОСТ 17375-2001  407
отвод П90-133*7 ст.20 ГОСТ 17375-2001  1
отвод П90-133*8 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001  193
отвод П90-133*9 ст.20 ГОСТ 17375-2001  2
отвод П90-159*10 ст.20 ГОСТ 17375-2001  67
отвод П90-159*11 ст.20 ГОСТ 17375-2001  1
отвод П90-159*12 ст.20 ГОСТ 17375-2001  12
отвод П90-159*14 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001  19
отвод П90-159*14 ст.20 ГОСТ 17375-2001  135
отвод П90-159*4 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001  1
отвод П90-159*4 ст.20 ГОСТ 17375-2001  11
отвод П90-159*4 ст.20 ГОСТ 17375-2001  14
отвод П90-159*4,5 ст.20 ГОСТ 17375-2001  204
отвод П90-159*4,5 ст.20 ГОСТ 17375-2001  9
отвод П90-159*4,5 ст.20 ГОСТ 17375-2001 (оцин) 50
отвод П90-159*5 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001  431
отвод П90-159*5 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001  фаска 2
отвод П90-159*5 ст.20 ГОСТ 17375-2001  33
отвод П90-159*5,5 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001  15
отвод П90-159*5,5 ст.20 ГОСТ 17375-2001  4
отвод П90-159*6 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001  6
отвод П90-159*6 ст.20 ГОСТ 30753-2001  106
отвод П90-159*7 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001  194
отвод П90-159*7 ст.20 ГОСТ 17375-2001  44
отвод П90-159*7 ст.20 ГОСТ 30753-2001  30
отвод П90-159*8 ст.09Г2C ГОСТ 17375-2001  44
отвод П90-159*8 ст.20 ГОСТ 17375-2001  49
отвод П90-159*9 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001  376
отвод П90-159*9 ст.20 ГОСТ 17375-2001  30
отвод П90-168*10 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001  132
отвод П90-168*10 ст.20 ГОСТ 17375-2001  3
отвод П90-168*11 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001  1
отвод П90-168*12 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001  112
отвод П90-168*12 ст.20 ГОСТ 17375-2001  75
отвод П90-168*13 ст.20 ГОСТ 17375-2001  1
отвод П90-168*14 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001  12
отвод П90-168*16 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001  73
отвод П90-168*16 ст.20 ГОСТ 17375-2001  9
отвод П90-219*10 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001  89
отвод П90-219*10 ст.20 ГОСТ 17375-2001  1
отвод П90-219*10 ст.20 ГОСТ 17375-2001  15
отвод П90-219*11 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001  23
отвод П90-219*11 ст.20 ГОСТ 17375-2001  1
отвод П90-219*12 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001  4
отвод П90-219*12 ст.20 ГОСТ 17375-2001  62
отвод П90-219*13 ст.20 ГОСТ 17375-2001  1
отвод П90-219*14 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001  6
отвод П90-219*14 ст.20 ГОСТ 17375-2001  2
отвод П90-219*16 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001  25
отвод П90-219*16 ст.20 ГОСТ 17375-2001  2
отвод П90-219*20 ст. 09Г2С ГОСТ 17375-01  1
отвод П90-219*20 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001  70
отвод П90-219*20 ст.20 ГОСТ 17375-2001  46
отвод П90-219*5 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001  18
отвод П90-219*5 ст.20 ГОСТ 17375-2001  2
отвод П90-219*5,5 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001  4
отвод П90-219*5,5 ст.20 ГОСТ 17375-2001  2
отвод П90-219*6 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001 (оцин) 20
отвод П90-219*6 ст.20 ГОСТ 17375-2001  14
отвод П90-219*6 ст.20 ГОСТ 17375-2001 (оцин) 15
отвод П90-219*7 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001  53
отвод П90-219*7 ст.20 ГОСТ 17375-2001  3
отвод П90-219*7 ст.20 ГОСТ 17375-2001 (оцин) 8
отвод П90-219*8 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001  19
отвод П90-219*8 ст.20 ГОСТ 17375-2001  3
отвод П90-219*9 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001  10
отвод П90-273*10 ст.20 ГОСТ 17375-2001  11
отвод П90-273*10 ст.20 ГОСТ 17375-2001  154
отвод П90-273*11 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001  11
отвод П90-273*11 ст.20 ГОСТ 17375-2001  2
отвод П90-273*12 ст.20 ГОСТ 17375-2001  40
отвод П90-273*14 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001  1
отвод П90-273*16 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001  15
отвод П90-273*16 ст.20 ГОСТ 17375-2001  3
отвод П90-273*6 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001  4
отвод П90-273*6 ст.20 ГОСТ 17375-2001  2
отвод П90-273*8 ст.09Г2C ГОСТ 17375-2001  85
отвод П90-273*8 ст.20 ГОСТ 17375-2001  1
отвод П90-273*9 ст.20 ГОСТ 17375-2001  23
отвод П90-32*2,5 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001  35
отвод П90-32*3 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001  1570
отвод П90-32*3,5 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001  4984
отвод П90-32*3,5 ст.20 ГОСТ 17375-2001  2696
отвод П90-32*4 ст.09Г2C ГОСТ 17375-2001  5715
отвод П90-32*4 ст.20 ГОСТ 17375-2001  2257
отвод П90-325*10 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001  1
отвод П90-325*7 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001  1
отвод П90-325*7 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001  17
отвод П90-325*8 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001  13
отвод П90-325*8 ст.20 ГОСТ 17375-2001  1
отвод П90-325*8 ст.20 ГОСТ 17375-2001  2
отвод П90-33,7*3,2 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001  1
отвод П90-33,7*3,2 ст.20 ГОСТ 17375-2001  7
отвод П90-33,7*3,6 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001  35
отвод П90-377*11 ст.20 ГОСТ 17375-2001  1
отвод П90-377*16 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001  1
отвод П90-38*3 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001  7299
отвод П90-38*3 ст.20 ГОСТ 17375-2001  1225
отвод П90-38*3,5 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001  27
отвод П90-38*3,5 ст.20 ГОСТ 17375-2001  1
отвод П90-38*4 ст.20 ГОСТ 17375-2001  2647
отвод П90-38*5 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001  9427
отвод П90-38*5 ст.20 ГОСТ 17375-2001  1527
отвод П90-42,4*3,6 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001  4
отвод П90-42*3,5 ст.20 R=60 ГОСТ 17375-2001  49
отвод П90-426*10 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001  4
отвод П90-45*2,5 ст.20 ГОСТ 17375-2001  50
отвод П90-45*3 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001   867
отвод П90-45*3 ст.20 ГОСТ 17375-2001  4955
отвод П90-45*3,2 ст.20 ГОСТ 17375-2001  566
отвод П90-45*3,5 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001  329
отвод П90-45*3,5 ст.20 ГОСТ 17375-2001  395
отвод П90-45*3,5 ст.20 ГОСТ 17375-2001  13680
отвод П90-45*4 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001  3165
отвод П90-45*4 ст.20 ГОСТ 17375-2001  21
отвод П90-45*4 ст.20 ГОСТ 17375-2001  15
отвод П90-45*5 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001  558
отвод П90-45*5 ст.09Г2С с фаской ГОСТ 17375-2001  12
отвод П90-45*5 ст.20 ГОСТ 17375-2001  975
отвод П90-48,3*3,6 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001  15
отвод П90-48*3,5 ст.20 R=60 ГОСТ 17375-2001  6
отвод П90-57*10 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001   160
отвод П90-57*3 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001  536
отвод П90-57*3 ст.20 ГОСТ 17375-2001  11
отвод П90-57*3,5 ст.09Г2C ГОСТ 17375-2001  143
отвод П90-57*3,5 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001  1
отвод П90-57*3,5 ст.20 ГОСТ 17375-2001  108
отвод П90-57*3,5 ст.20 ГОСТ 17375-2001  15
отвод П90-57*4 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001  32
отвод П90-57*4 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001  292
отвод П90-57*4,5 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001  93
отвод П90-57*4,5 ст.20 ГОСТ 17375-2001  42
отвод П90-57*5 ст.20 ГОСТ 17375-2001  5
отвод П90-57*5,5 ст.09Г2C ГОСТ 17375-2001  3
отвод П90-57*6 ст.09Г2C ГОСТ 17375-2001  1528
отвод П90-57*6 ст.13ХФА ГОСТ 17375-2001  60
отвод П90-57*6 ст.20 ГОСТ 17375-2001  1818
отвод П90-57*7 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001  296
отвод П90-57*7 ст.20 ГОСТ 17375-2001  22
отвод П90-57*8 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001  25
отвод П90-57*8 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001  26
отвод П90-57*8 ст.20 ГОСТ 17375-2001  997
отвод П90-60,3*4 ст.20 ГОСТ 17375-2001  20
отвод П90-630*12 ст.20 ГОСТ 30753-2001  1
отвод П90-76*3 ст.20 ГОСТ 17375-2001  64
отвод П90-76*3,5 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001  580
отвод П90-76*3,5 ст.20 ГОСТ 17375-2001  200
отвод П90-76*3,5 ст.20 ГОСТ 17375-2001  131
отвод П90-76*3,5 ст.20 ГОСТ 17375-2001  (оцин) 99
отвод П90-76*4 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001  541
отвод П90-76*4 ст.20 ГОСТ 17375-2001  124
отвод П90-76*4,5 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001  1
отвод П90-76*4,5 ст.20 ГОСТ 17375-2001  335
отвод П90-76*5 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001  920
отвод П90-76*5 ст.20 ГОСТ 17375-2001  129
отвод П90-76*5,5 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001  89
отвод П90-76*5,5 ст.20 ГОСТ 17375-2001  4
отвод П90-76*6 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001  3
отвод П90-76*6 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001  3
отвод П90-76*6 ст.20 ГОСТ 17375-2001  30
отвод П90-76*6 ст.20 ГОСТ 17375-2001  2
отвод П90-76*7 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001  7
отвод П90-76*7 ст.20 ГОСТ 17375-2001  1
отвод П90-76*8 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001  334
отвод П90-76*8 ст.20 ГОСТ 17375-2001  129
отвод П90-89*10 ст.09Г2C ГОСТ 17375-2001  1297
отвод П90-89*10 ст.20 ГОСТ 17375-2001  317
отвод П90-89*11 ст.20 ГОСТ 17375-2001  5
отвод П90-89*12 ст.09Г2C ГОСТ 17375-2001  1131
отвод П90-89*12 ст.20 ГОСТ 17375-2001  563
отвод П90-89*3 ст.20 ГОСТ 17375-2001  45
отвод П90-89*3,5 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001  69
отвод П90-89*3,5 ст.20 ГОСТ 17375-2001  11
отвод П90-89*3,5 ст.20 ГОСТ 17375-2001  58
отвод П90-89*3,5 ст.20 ГОСТ 17375-2001 (оцин) 277
отвод П90-89*4 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001  12
отвод П90-89*4 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001  90
отвод П90-89*4 ст.20 ГОСТ 17375-2001   1
отвод П90-89*4 ст.20 ГОСТ 17375-2001  2
отвод П90-89*4,5 ст.09Г2С ГОСТ 17375-2001  2
отвод П90-89*5 ст.09Г2C ГОСТ 17375-2001  1115
отвод П90-89*5 ст.20 ГОСТ 17375-2001  980
отвод П90-89*5,5 ст.20 ГОСТ 17375-2001  1
отвод П90-89*6 ст.09Г2C ГОСТ 17375-2001  191
отвод П90-89*6 ст.20 ГОСТ 17375-2001  2
отвод П90-89*7 ст.09Г2C ГОСТ 17375-2001  4
отвод П90-89*7 ст.20 ГОСТ 17375-2001  6
отвод П90-89*8 ст.09Г2C ГОСТ 17375-2001  494
отвод П90-89*8 ст.20 ГОСТ 17375-2001  8
отвод П90-89*8 ст.20 ГОСТ 17375-2001  2
отвод П90-89*9 ст.09Г2C ГОСТ 17375-2001  659
отвод П90-89*9 ст.20 ГОСТ 17375-2001  1480

Подробную информацию по актуальным ценам и наличию по количеству можно получить в Торговом Доме АЗТС по тел.: (343) 251-08-08, 251-09-09 или по эл. почте: ttd@aztc.ru